Kalendarz zajęć

Informujemy, iż rezerwację na zajęcia poranne oraz weekendowe można odwoływać do godziny 8-ej. Natomiast na zajęcia popołudniowe- najpóźniej do godziny 15-tej.

Osoby, które nie odwołają rezerwacji na zajęcia, będą miały założoną blokadę na zapisy na najbliższe 7 dni.

Wyczyść filtry »
« Grudzień »
« 10-12-2018 »
Godzina Poniedziałek
16:10
55 min

BIKE

Adam

SPINSPACE

17:30
55 min

BIKE

Kasia

SPINSPACE

19:30
55 min

BIKE

Kasia

SPINSPACE

ZASTĘPSTWO